Aktualitāšu arhīvs

Teksts

Mātes diena

Grozs, zaķis, ola un pūpoli

Lieldienas

Somas uz galda

Ne – somu diena

Cilvēki stāv uz skatuves

Popiela

Bērni ar skolotāju klasē

Projekta “Telpa – Elpa”izvērtēšana, inciatīvas izglītības iestāžu pašpārvaldēm ”KONTAKTS” ietvaros

Bērni pie galda raksta

Iniciatīvas “Konktakts” aktivitāte – Skolēnu forums – vēlmju tirdziņš

Bērni pie sienas

Inciatīva izglītības iestāžu pašpārvaldēm ”KONTAKTS” aktivitāte – pieredzes apmaiņa ar citām skolēnu pašpārvaldēm

Skolēni sēž pie galdiem klasē

Skolēnu dome projekta “Kontakts” konkursā iegūst finansējumu