Garozas pamatskolas vakances

Aicinām pievienoties mūsu komandā!

  • Fizikas un inženierzinību skolotāju (slodze 5 kontaktstundas) uz noteiktu laiku.
  • Izglītības psihologu (slodze 0.7) uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz www.garozaspsk@jelgavasnovads.lv

Vairāk informācijas: 26185548

 

Pie klases sienas piekarināti burti