Telpu noma

Pieteikšanās kārtība:

  • Sazināties ar skolas direktori un noskaidrot vai vēlamajā laikā telpas ir pieejams;
  • Saskaņo līgumu ar Ozolnieku administrāciju.

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 
2017.gada 21.02 lēmumu Nr.9
/protokols Nr.2/
Grozījumi apstiprināti ar 2018.gada 19.jūlija sēdes
lēmumu Nr.13 (protokols Nr.7).
Grozījumi apstiprināti ar 2018.gada 18.oktobra sēdes
lēmumu Nr.8 (protokols Nr.11).*
Grozījumi apstiprināti ar 2020. gada 25. jūnija sēdes
lēmumu Nr. 19 (protokols Nr. 12)

 

Izraksts no pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Telpu un laukumu izmantošana Garozas   pamatskolā:

Nr. Pakalpojuma   veids Mērvienība Iestāde Cena   bez PVN, EUR PVN,   EUR Cena   ar PVN, EUR Atlaides
1. sporta zāle viena   stunda GP 8,26 1,74 10 ir
2. futbola laukums viena   stunda GP 8,26 1,74 10 ir
3. Garozas pamatskolas un apkārtnes īre Diennakts /stunda GP 165,29 34,71 200/20 nav

 

Direktore

Tava personība nenosaka tavu nākotni.Tavu nākotni nosaka tava RĪCĪBA.