13.01.2023. Skolēnu dome

Skolēnu domes dalībnieki izvērtēja projekta “Telpa – Elpa” norisi, iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Skolēni dalījās viedoklī par to, kas izdevās, kas ne.  Skolēni projektu vērtē, kā izdevušos, jo ir uzlabojušās prasmes komunicēt un skolēnu domes komanda ir saliedētāka. Skolēnu domei ir sava telpa, kur realizēt savus plānus un pavadīt laiku kopā. Telpu “Telpa – Elpa” skolēni ir iekārtojuši un uzlabojuši paši saviem spēkiem un par to ir liels gandarījums. Skolēni ir apguvuši plānošanas prasmes un izvērtēšanas prasmes. Kā arī projekts ir paplašinājis skolēnu redzes loku, jo skolēni izprot savas iespējas realizēt savas idejas un vēlmes skolā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Skolēnu domes konsultante,

Eva Čata

Galerija