Uzņemšana

Vide

Dabas ieskauta, plaša un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām, izziņai un praktisko iemaņu veidošanai.

Montesori metode

Bagātīgs klāsts ar Montesori attīstošajiem materiāliem. Montesori metodi apguvuši pedagogi. Individuāla pieeja, ļaujot katram bērnam izzināt un apgūt jauno viņam atbilstošā tempā.

Pēctecība

Iespēja pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves mācības turpināt pamatskolā, bērnam iepazītā un pierastā vidē.

Izglītības programma

1,5 - 6 gadi

Pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-7874

Licences datums: 02.04.2015.

1,5 - 6 gadi

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Programmas kods: 01015611

Licences nr.: V-7875

Licences datums: 02.04.2015.