Uzņemšana

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - āra sporta laukums , trenažieri, zaļā klase.

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Kopiena

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Izglītības programma

1.-9.klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-423

Licences datums: 21.08.2017.

1,5 - 6 gadi

Pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 07.08.2017.

1,5 - 6 gadi

Speciālās pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Programmas kods: 01015611

Licences nr.: V-7875

Licences datums: 02.04.2015.

1.-9.klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-308

Licences datums: 02.04.2015.