11.10.2022. Skolēnu dome

Konkursa mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu  pašpārvalžu attīstību. Tādēļ Skolēnu domes dalībnieki konkursa ietvaros, pagājušā mācību gada izskaņā, devās uz apmācībām. Skolēni uzzināja, kā veidot projektus un kādas ir Skolēnu domes iespējas skolā. Guvām zināšanas par Skolēnu domes galvenajiem uzdevumiem un jomām, kurās arī mēs varam iesaistīties. Mācījāmies ģenerēt idejas un plānot soļus, kā tās realizēt!

Rezultātā ieguvām finansējumu savu ideju realizēšanai. Mūsu projekta aktivitātēs ietilpst: komandas saliedēšana, pieredzes gūšana, savas telpas iekārtošana, dalīšanās ar savu pieredzi projektā un izvērtēšana.

Pirmās aktivitātes jau ir notikušas. Skolas administrācija ir piešķīrusi telpu Skolēnu domes komandai. Skolēnu domes dalībnieki ir iepazīstināti ar projektu un tā aktivitātēm. Nākamais solis ir kopīgs saliedēšanās pārgājiens ar Ānes jauniešu centra vadītāju.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Skolēnu domes konsultante,

Eva Čata