Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram skolēnam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu domē.

Otas

Interešu izglītība

Garozas_psk_interesu_izglitibas_grafiks_2023_2024_m_g

1. - 4. klase

Sporta pulciņš

5.-9.klase

Foto, kino, video un animācijas pulciņš

1. - 9. klase

Dabas mākslas pulciņš

Skolēni iepazīst dabas materiālu daudzveidību,apgūst dažādas tehnikas kompozīciju,dekoru veidošanā.

5.-9.klase

Biznesa skoliņa

Bērni pilnveidos savus talantus, veidojot savus skolēnu mācību uzņēmumus apmeklēs SMU tirdziņus.

5.-9.klase

Volejbola pulciņš

1. - 9. klase

Ansamblis

Vokālais ansamblis sanāk kopā, lai dziedātu skanīgas latviešu tautas un mūsu komponistu dziesmas.

4. - 9. klase

Žurnālistikas pulciņš

1. - 3. klase

Dators un viedierīces

Bērni apgūs dažādas programmas, uzlabos parsmes darboties e - vidē.

1. - 9. klase

Teātra pulciņš

Pulciņā skolēni mācās sadarboties, improvizēt, gūt pārliecību par sevi un uzstāšanās pieredzi.

3. - 8. klase

Eco garden bilingvāls pulciņš