Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram skolēnam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu domē.

Otas

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību laiki

1. - 4. klase

Ansamblis

4. - 9. klase

Žurnālistikas pulciņš

1. - 3. klase

Dators un viedierīces

1. - 9. klase

Teātra pulciņš

3. - 8. klase

Eco garden bilingvāls pulciņš

5. - 9. klase

Novadpētniecības un gida pulciņš

2. - 5. klase

Kokapstrādes