Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram skolēnam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu domē.

Otas

Interešu izglītība

Interešu izglītības programmas 2021_2022 _2_sem

5.-9.klase

Volejbola pulciņš

1. - 4. klase

Ansamblis

4. - 9. klase

Žurnālistikas pulciņš

1. - 3. klase

Dators un viedierīces

1. - 9. klase

Teātra pulciņš

Pulciņā skolēni mācās sadarboties, improvizēt, gūt pārliecību par sevi un uzstāšanās pieredzi.

3. - 8. klase

Eco garden bilingvāls pulciņš

5. - 9. klase

Novadpētniecības un gida pulciņš