30.12.2022. Skolēnu dome

Skolēnu domes dalībnieki decembrī organizēja skolēnu forumu – vēlmju tirdziņu. Garozas pamatskolas skolēniem tika piedāvāta iespēja izteikt savas vēlmes un idejas jaunās telpas “Telpa – Elpa” turpmākajai pilnveidošanai un pieejamībai arī citiem skolas skolēniem. Skolēni izteica savu viedokli aizpildot aptauju. Kā arī tika piedāvāta iespēja spēlēt jaunās skolēnu domes spēles un pacienāties ar sagatavoto saldo pārsteigumu!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Garozas pamatskolas,

skolēnu domes konsultante,

Eva Čata

Galerija