Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Tava personība nenosaka tavu nākotni.Tavu nākotni nosaka tava RĪCĪBA.

Direktores vietniece izglītības jomā, matemātika

Mācību pārzines attēls

Direktores vietniece izglītības jomā, matemātika

Anda Jēkabsone

Bērns mums dod lielu cerību un jaunu vīziju. Mēs, audzinātāji,varam darīt tik daudz, lai virzītu cilvēci uz dziļāku sapratni, uz lielāku labklājību un garīgumu. M.Montesori

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, klases audzinātāja 8. klasei

Skolotājas attēls

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, klases audzinātāja 8. klasei

Eva Čata

Vienīgais veids kā sākt kaut ko, ir pārstāt runāt un sākt darīt. V.Disnejs

Direktores vietniece, pirmsskolas izglītības metodiķe

Direktores vietniece, pirmsskolas izglītības metodiķe

Ludmila Leilande

Mums jāpalīdz bērnam rīkoties, gribēt un domāt pašam. M.Montesori

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Reģ. nr. 90009118031
PVN reģ. nr.LV 90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001
Banku konti:
AS Swedbank LV07HABA0551025900443

Pakalpojuma saņēmējs: Garozas pamatskola
Reģ. Nr. 40900002437
Adrese: Salgales pagasts,
Jelgavas novads, LV-3045