14.05.2023. Skolēnu dome

12.maijā Garozas pamatskolas skolēni gatavoja apsveikuma kartiņas Mātes dienā.

No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem,
No sirsniņas es mīlēju,
Savu mīļu māmuliņu.

Mīļi sveicam visas māmiņas, vecmāmiņas un krustmāmiņas Mātes dienā!

 

Skolēnu dome

 

Galerija