Mūsu vide

Skola var lepoties ar skaistu, iekoptu apkārtējo vidi un uzturētu iekšējo vidi.