Par skolu

 • Skolā strādā atbildīgi un zinoši pedagogi.
 •  Mūsu skola ir kā otrā ģimene gan pedagogiem, gan skolēniem. Šeit visi viens otru pazīst. Ja kādam nepieciešams atbalsts un palīdzība, tas tiek dots.
 • Skolā bērniem tiek nodrošināta ekoloģiska vide, kur apmācības notiek pietuvināti dabai. Mācību procesa laikā tiek veicināta izpratne par vidi, sasaistot to ar mācību priekšmetiem, veidojot attieksmi un vērtības un interesi par vidi.
 • Skola atrodas skaistā vietā, kurai garām tek Iecavas upe, blakus skolai savus zarus pleš “Senču ozols”. Apkārt skolai ir skaista un iekopta teritorija, ko ieskauj priežu mežs.

Vērtības

Es - personība

 • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
 • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
 • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
 • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties.

Kopiena

 • Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Vide

 • Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
 • Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
 • Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
 • Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.
Garozas pamatskola un pirmsskola no priekšpuses

Misija

Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos

Vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, atvērta pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.

Mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu.