Ēdināšana

Ēdienkarte rudens – ziemas sezonai:

 

 

 

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Uzņēmums: SIA “Rubīnss”

PVN reģ.nr.: LV43603061322
Telefons: 20031323
E-pasts: sia_rubins@inbox.lv

Banka: AS Swedbank

Norēķinu konts: LV57HABA0551052452032

Samaksas kārtība par ēdināšanu

1.Samaksas noteikumi:

Izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir deklarēti Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un vismaz viens no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, pašvaldība pilnībā sedz pusdienu izmaksas.

Ja bērns nav deklarēts Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, vecāki slēdz līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju un veic ikmēneša maksājumus atbilstoši saņemtajam rēķinam.

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā nedeklarētajiem pirmsskolas izglītojamajiem maksa par ēdināšanu dienā ir 3,80 EUR ar PVN par 3 ēdienreizēm  (brokastis, pusdienas, launags).

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas izglītojamajiem maksa par ēdināšanu dienā ir 1,80 EUR ar PVN par 3 ēdienreizēm  (brokastis, pusdienas, launags).

Likumiskais pārstāvis raksta rakstisku iesniegumu, ja izglītojamais neapmeklēs regulāri kādu no ēdienreizēm. Iesniegums atjaunojams katru mācību gadu uz 1.septembri.

2. Apmaksas kārtība vecākiem:

Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā termiņā.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:
– Skolas nosaukums,
– Bērna vārds un uzvārds,
– Pirmsskolas grupa, kurā mācās,
– Maksājuma periods.