Piekļūstamības paziņojums

Garozas pamatskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Garozas pamatskolas tīmekļvietni - https://www.garozaspamatskola.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Garozas pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Piekļūstamības paziņojumsGarozas pamatskola  apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Garozas pamatskolas tīmekļvietni – https://www.garozaspamatskola.lv/Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

  Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

  daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

  Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav pievienota vai pievienota nepilnīgi attēlu tekstuālā alternatīva

   

  Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2021. gada 22.decembrī Izvērtēšanu veica Jānis Erno

  Izvērtējumu apliecinošs dokuments: saite uz aktu

  Piekļūstamības alternatīvas

  • Apraksta alternatīva – saturā pievienot attēlu aprakstu drukāta teksta formātā.

  Atsauksmēm un saziņai

  Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

  Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

  *****Ieraksta skolas korespondences adresi*****

  Sūdzību iesniegšana

  Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

  Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

  Tālrunis: +37167686768

  E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

  https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

  Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

  Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots

  Atkārtoti pārskatīts 01.02.2023.

  Šo paziņojumu apstiprināja iestādes direktors

   

   

   

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 17.06.2024. Izvērtēšanu veica Vārds, uzvārds .

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.garozaspamatskola.lv/wp-content/uploads/2023/12/izvertesanas-protokols-Garoza_psk_2023.docx.

Piekļūstamības alternatīvas

 • Subtitru alterntīva – saturā pievienot audio aprakstu (audio description) teksta formātā zem video (biežāk  satura veidos pasākumā vai aktualitātē).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: vards.uzvards@demoskola.lv

Zvaniet: +371 20000004

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Vārds, uzvārds
Demo skolas atbildīgais par tīmekļvietni
E-pasts: vards.uzvards@demoskola.lv
Tālrunis: 67000004; +371 2000009

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Pēteris Demo Demo skolas direktors vai vietnieks.