Karjeras izglītība

Karjeras izglītības programmas mērķis ir piedāvāt pedagoģiskajam personālam realizēt programmas saturu, kas orientēts uz skolēna personības izzināšanu, viņa interešu, dotumu, prasmju un vērtību atklāšanu tā, lai skolēns, pazīstot sevi, spētu patstāvīgi veidot, vadīt un attīstīt savu karjeru, pieņemt lēmumus karjeras plānošanā un tos realizēt.

               Lai īstenotu Karjeras izglītības programmas mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • Nodrošināt strukturēti pēctecīgu, visiem izglītojamiem pieejamu Karjeras izglītības programmas satura apguvi.
  • Radīt kompetenču pieejā pamatotus apstākļus, kas katram skolēnam sniedz iespējas veidot un attīstīt karjeras vadības prasmes.
  • Sniegt izglītojamiem iespējas saņemt profesionālu karjeras atbalstu.

 

Pieejamie resursi karjeras attīstības atbalstam:

Interaktīvas spēles un infografikas
– Interaktīva karjeras spēle “Jauno profesiju parāde”https://www.youtube.com/watch?v=B_X- T8ns00I&feature=emb_rel_end
– Interaktīva karjeras spēle “Kā kļūt par profesionāli”
Pieejams: https://parprof.lv/
– Video “Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes”
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=HAdeENyW5oc
– Interaktīva infografika “Karjeras lēmums – kā to pieņemt un
kas Tev var palīdzēt? ”
Pieejams:https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_ nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/
“Karjeras nedēļas” diskusijas
– Diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats! “
Pieejams:https://www.youtube.com/watch?v=csxpR1BPdGU&li st=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=2
– Diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt?
Kā atbalstīt?”
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=SQiLyPrJEiw&li st=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=3
Animācijas:
– “Jaunieša saruna ar vecākiem”
Pieejams:https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU &list=PLymB9KFvY5xA- 4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=14
– “Dēls vēlas iegūt profesiju”
Pieejams:https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as& list=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=12
– Animācija “Vecāki virza meitu medicīnā”
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog&l ist=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=13