11.04.2023. Audzināšanas darbs

31.martā skolā notika vecāku padomes organizēts pasākums “Mēs, kā pozitīva apkārtējās
vides daļa”. Dienas laikā bērni skatījās informatīvus sižetus par atkritumu šķirošanu un par
dažādu atkritumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Radoši darbojoties no dažādām
nevajadzīgām un atkritumos izmešanai paredzētām lietām, izveidoja noderīgus priekšmetus
un dekorus. Dienas laikā tika spēlētas spēles un minētas mīklas, izmantojot ar ekoloģiju
saistītus terminus. Pēcpusdienu pavadījām brīvā dabā, kur bērni veica stafeti ar atkritumu
šķirošanu un orientēšanās skrējienu. Šajā dienā bērniem bija iespēja redzēt, kā no
nokalpojušām vai garlaicīgām lietām ar grafiti palīdzību var iegūt skaistus, interesantus un
lietderīgus priekšmetus. Paldies Viesturam un Sandrai no HolisArt, kas bērniem
nodemonstrēja un arī ļāva pašiem pamēģināt, kā ar grafiti uzlabot lietu izskatu.

 

Vecāku padome

Galerija