03.06.2024. Audzināšanas darbs

Pateicoties skola padome tika izgatavotas augstās dobes, kuras 29.maijā skolēni kopā ar klašu audzinātājiem apsēja un apstādīja.

Katra klase pati izvēlējās, ko sēt vai stādīt. Dobēs tika iesēti gan salāti, gan puķes, iestādīti – tomāti, paprika u.c. Rudenī skolēni varēs novērtēt savas dobes ražu un plānot nākamā gada dobes plānu. Skolēni apguva prasmes, kā veidot augstās dobes sastāvu – melnzeme, mēslojos, lapas u.c.  un kā veidot dobi, sēt un stādīt.

Paldies skolas padomei (vecākiem) par sagatavotajām kastēm.

Galerija