Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-308

Licences datums: 02.04.2015.

Pirmais solis ceļā uz studijām mašīnbūvē, aviobūvniecībā, telekomunikāciju, programmēšanas, pilsētbūvniecība sun plānošanas tehnoloģiju izstrādes uninovāciju ieviešanas nozares jomā.

Pamatkurss

Pirmais solis ceļā uz studijām mašīnbūvē, aviobūvniecībā, telekomunikāciju, programmēšanas, pilsētbūvniecība sun plānošanas tehnoloģiju izstrādes uninovāciju ieviešanas nozares jomā.

Padziļinātie kursi

  1. Matemātika, fizika, programmēšana
  2. Matemātika, fizika, ķīmija
  3. Matemātika, fizika, angļu valoda

Specializētie kursi

12. klasē (pēc noslodzes)
Optiometrija, tehniskā grafika, astranomija, ekonomika, medicīnas fizika, vides zinības, filozofija, psiholoģija, politika un tiesības.

Eksāmeni

Latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, matemātika, 1. padziļinātā kursa (pēc izvēles), 2. padziļinātā kursa (pēc izvēles)