Skolas vēsture

Īss ieskats skolas vēsturē

Kādreizējā Garozes (tagad Garozas) pusē ziņas par pirmās skolas pastāvēšanu dokumentāli ir atrastas  ar 1873. gadu. Ir eksistējusi skola, kas  atradās vietā, ko sauca par Schlokhof ( par to raksta Mītavas skolu komisijas inspektors  barons Bērs).  Toreiz tā bija Dobeles apriņķa Mītavas draudzes Garozes pagasta tautas skola. Konkrētajā vietā skola ir dibināta 1886.gadā. Skola ir izdzīvojusi, neskatoties uz Pirmā pasaules kara sekām, kad skola pārvēršās gruvešos.  1926.gadā tā atdzimst.II pasaules kara laikā skola paliek neskarta un tā dzīvo arī šodien.Savā bagātajā vēstures pastāvēšanas laikā ir mainījusi vairākkārt skolas nosaukumus, bet par to, kas, kā, kad, kāpēc, ko tā redzējusi, saglabājusi atmiņās, piedzīvojusi un izdzīvojusi lasiet grāmatā “Mana skola gadu simteņos”.

        

Pieejama Garozas pamatskolas grāmata

“Mana skola gadu simteņos”