Skolēnu dome

Skoleni pie eglītes

Garozas pamatskolas skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 5.-9. klasei. Mūsu uzdevums ir organizēt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Mēs labi pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Darbojoties domē mūsu uzdevums ir uzklausīt un ņemt vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Darbības virzieni:

  • Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  •  Pārstāvēt skolēnu intereses; 
  • Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  •  Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
  •  Organizēt skolā izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
  •  Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Skolēnu domes INSTAGRAM

Pievienojies mūsu komandai

Skolēnu domē ir gaidīts ikviens skolēns, no 5. – 9. klasei, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Ja vēlies kļūt par domes dalībnieku piesakies pie skolēnu domes konsultanta.

Skolenu_domes_reglaments

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. m.g

7.klase, skolēnu domes prezidents

7.klase, skolēnu domes prezidents

Juris Krivenoks

Mans mērķis esot Skolēnu domē ir padarīt skolu jautrāku, precīzāk, jautrākus pasākumus.

6.klase, skolēnu domes prezidenta vietniece

6.klase, skolēnu domes prezidenta vietniece

Daniela Iesalniece

Gribu piedalīties, vadīt skolas pasākumus un palīdzēt skolēniem veidot tādu skolu, kādu viņi vēlas!

5.klase

5.klase

Samanta Marta Gintere

5.klase

5.klase

Kerolaina Podniece

6.klase

6.klase

Ieva Elizabete Indriksone

6.klase

6.klase

Rebeka Pempere

7.klase

7.klase

Aleksandra Vingre

Man patīk vadīt pasākumus un veidot skolas dzīvi interesantāku.

7.klase

7.klase

Madara Jurgina

Esmu Skolēnu domē, jo mana māsa bija un tas viss, ko viņa darīja izskatījās interesanti! Es gribu palīdzēt organizēt un noformēt svētkus skolā.

8.klase

8.klase

Kitija Kosova - Krūma

Mans mērķis Skolēnu domē ir organizēt interesantus un aizraujošus pasākumus.

8.klase

8.klase

Kristers Vaznis

9.klases

9.klases

Lauma Štikāne

Es piedalos Skolēnu domē, jo mans mērķis ir iemācīties sadarboties ar citiem!

Skolēnu domes konsultants

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, teātra māksla, klases audzinātāja 5. klasei

Skolotājas attēls

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, teātra māksla, klases audzinātāja 5. klasei

Eva Čata

Vienīgais veids kā sākt kaut ko, ir pārstāt runāt un sākt darīt. V.Disnejs

Ja vēlies pievienoties Garozas pamatskolas skolēnu domes sastāvam, tad iepazīsties ar mūsu reglamentu un piesakies pie skolēnu domes konsultanta.