Skolēnu dome

Garozas pamatskolas skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 5.-9. Klasei. Mūsu uzdevums ir organizēt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Mēs labi pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Darbojoties domē mūsu uzdevums ir uzklausīt un ņemt vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Darbības virzieni:

  • Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  •  Pārstāvēt skolēnu intereses; 
  • Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  •  Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
  •  Organizēt skolā izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
  •  Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Skolēnu domes INSTAGRAM

Pievienojies mūsu komandai

Skolēnu domē ir gaidīts ikviens skolēns, no 5. – 9. klasei, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Ja vēlies kļūt par domes dalībnieku piesakies pie skolēnu domes konsultanta.

Skolenu_domes_reglaments_2021

Pašpārvaldes sastāvs 2021./2022. m.g

9.klase

9.klase

Laura Jurgina

5.klase

5.klase

Kristers Vaznis

6.klase

6.klase

Kitija Kosova - Krūma

6.klase

6.klase

Lauma Štikāne

6.klase

6.klase

Emīls Gaidlazda

7.klase

7.klase

Estere Elizabete Ernstsone

7.klase

7.klase

Paula Vecmane

8.klase

8.klase

Sanija Jurika

9.klase

9.klase

Dagnija Gaidlazda

9.klase

9.klase

Deniss Iņķis

9.klase

9.klase

Adrija Laura Atstupena

Skolēnu domes konsultants

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, klases audzinātāja 8. klasei

Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālās zinības, klases audzinātāja 8. klasei

Eva Čata

Vienīgais veids kā sākt kaut ko, ir pārstāt runāt un sākt darīt. V.Disnejs

Ja vēlies pievienoties Garozas pamatskolas skolēnu domes sastāvam, tad iepazīsties ar mūsu reglamentu.