Logo no Latvijas skolas somas mājas lapas

Latvijas skolas soma

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.

Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Projektā piedalās Garozas pamatskolas skolēni no 1. – 9. klasei. Katrā mācību semestrī skolēni piedalās vismaz 1 kultūras norisē.

 

 

Logo no Latvijas skolas somas mājas lapas