02.01.2023. SMU

Šogad mūsu skolā aktīvi darbojas, 5 SMU (Skolēnu mācību uzņēmumu)
komandas. Cits par citu bagātāki ar savām plašajām idejām. Šis semestris skolēniem
bija notikumiem bagāts. Līdz novembra vidum skolēni dienu no dienas strādāja pie
savām idejām un to realizēšanas. Savukārt novembrī sākās aktīvā reģistrēšanās uz
Vislatvijas un Reģionālajiem tirdziņiem, paralēli filmējot un montējot reklāmas video
par sevi un produktiem.
Pirmais tirdziņš norisinājās 03.12.2022. T/C “Domina”. Vislatvijas “Cits
Bazārs”. Uz “Domina” devās mūsu 5.klases meitenes: Samanta, Ieva Elizabete un
Daniela. Šīs meitenes ražo rokas sprādzes, gredzenus un kakla rotas no dažādām
smalkajām pērlītēm. Meitenes nenobijās un vairāk kā 1000 skolēnu vidū, spēja
prezentēt gan savu biznesa ideju, gan aizstāvēja skolas vārdu!
04.12.2022. Visas skolas SMU komandas devās uz Reģionālo tirdziņu “Cits
Bazārs” Iecavā. Šis tirdziņš bija mūsu skolas komandām labvēlīgs un mājās
pāradāmies ar 4 no 5 uzvarām. Komandas ieguva sekojošas nominācijas un simpātiju
balvas:
1.Sociāli atbildīgs uzņēmums: SMU “Meža Zīmes” (Kristaps Indriksons & Juris
Krivenoks, 6.kl) – veido dažādas spēles, kas izglīto un atvieglo mazāko klašu skolēnu
ikdienu mācību darbā.
2.Ilgtspējīgs SMU produkts- SMU “Bitītes” (Laura Gaidlazda, Liene Šolca-Ulmane,
Eiprila Veisa, 4.kl) – meitenes veido dažādus paliktnīšus ar tematiskajiem dizainiem.
3.Simpātiju balva no Zemgales Reģionāla centra- SMU “Re.ezle” (Kitija Kosova-
Krūma, 7.kl) – kaklarotas no ķēdēm ar piekariņiem.
4.Simpātiju balva no Zemgales Reģiona centra- SMU “Jewelry.for.beauty” (Viviāna
Kraukle-Veisa, Evelīna Vēvere, 7./6.kl)
Biznesa skoliņas dalībnieki savu aktīvo 1.semestra darbību noslēdza, skolas
Ziemassvētku pasākumā, kad disenes laikā pie sporta zāles bija iespēja tirgoties un
prezentēt savas idejas gan vecāku padomei, gan skolas administrācijai, gan skolēniem
un pedagogiem. Skolēni bija priecīgi par sniegto iespēju arī vecākiem parādīt, kas ir
biznesa skoliņa un ko viņi ir iemācījušies jau 1.semestra laikā. Arī šajā tirdziņā, bija
apslēptā žūrija, kas izvērtēja skolēnu sniegumu un komandas tika apbalvotas dažādās
nominācijās.
1. Skolēnu simpātiju komanda: SMU “DIES” (Samanta Kučkova, Ieva Elizabete
Indriksone, Daniela Iesalniece, 5.kl)
2. Uz zināšanām balstīts produkts: SMU “Bitītes” (Laura Gaidlazda, Liene
Šolca-Ulmane, Eiprila Veisa, 4.kl)
3. Žūrijas simpātiju komanda: SMU “Re.ezle” (Kitija Kosova-Krūma, 7.kl)
4. Labākais SMU stends: SMU “Jewelry.for.beauty” (Viviāna Kraukle-Veisa,
Evelīna Vēvere, 7./6.kl)
5. Labākā pārdošanas komanda: SMU “Jewelry.for.beauty” (Viviāna Kraukle-
Veisa, Evelīna Vēvere, 7./6.kl)
6. Ilgtspējīgs SMU produkts: SMU “Re.ezle” (Kitija Kosova-Krūma, 7.kl)
7. Sociāli atbildīgs uzņēmums: SMU “Meža Zīmes” (Kristaps Indriksons, Juris
Krivenoks, 6.kl)

8. Direktores simpātiju komanda: SMU “Meža Zīmes” (Kristaps Indriksons,
Juris Krivenoks, 6.kl)

Paldies vecākiem, skolas administrācijai un pedagogiem par aktīvo iesaisti un
atbalstu mūsu SMU komandām!

Rakstu sagatavoja:
Biznesa skoliņas vadītāja
Andriana Laura Indriksone

Galerija