10.05.2024. Karjeras izglītība

Latvijas valstij šī diena ir īpaši nozīmīga, jo tiek svinēti divkārši, savstarpēji saistīti svētki — tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu — Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības — tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, darbu utt. 1. maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šos svētkus svin jau vairāk nekā simt gadu un to aktualitāte ir neapstrīdama joprojām.

Pasaulē 1. maijs tiek uzskatīts par dienu, kurā jau izsenis arodbiedrības un strādājošie mītiņu un demonstrāciju veidā pievērš valdības un visas sabiedrības uzmanību strādājošo problēmām.

Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības(LABS)  priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde Darba svētku priekšvakarā 30. aprīlī viesojās Jelgavas novada Teteles un Garozas pamatskolās, lai 7. – 9. klašu skolēniem pastāstītu par arodbiedrībām. Jaunieši bija ieinteresēti un uzdeva daudz jēgpilnu jautājumu, – par to, kā var iestāties arodbiedrībā un vai LBAS aizsargā, piemēram, pirmsskolas auklītes. Audzēkņi vasarā bija guvuši tieši šādu darba pieredzi un piekrita, ka atalgojums ir par zemu, slodze par lielu un vispār atbalstīja pedagogus viņu prasību pamatotībā.

  • Daudzi no audzēkņiem jau ir izdomājuši, par ko vēlas kļūt, ko pierādīja viņu sastāšanās pa nozaru grupiņām zem Eiropas Savienības lietussarga. Diemžēl neviens negribēja kļūt par pedagogu, policistu vai ārstu! Toties kļūt par IT speciālistiem sapņoja visvairāk, arī par kuģu un aviācijas inženieriem, grāmatvežiem u.c.
  • Vairāki norādīja, ka vēlas iet uz tehnikumu, un A. Grīnfelde audzēkņus informēja par konkursu PROFS, kuru LBAS organizē profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.
  • Pēc tikšanās ar Teteles pamatskolas audzēkņiem A. Grīnfelde ar Teteles pamatskolas pedagogiem un vadību pēc viņu iniciatīvas pārrunāja LBAS kā sociālā partnera lomu un aktualitātes.

Abās skolās visās sanāksmēs piedalījās arī Sandis Ante, Jelgavas novada izglītības pārvaldes galvenais speciālists karjeras izglītības jomā, un Solvita Cukere, Jelgavas novada izglītības pārvaldes karjeras speciāliste, kura noorganizēja šos pasākumus.

Žurnālistikas pulciņa audzēkņi sadarbībā ar LBAS pārstāvi Andu Grīnfeldi