15.11.2022. Latvijas skolas soma

11.11. Garozas pamatskolas 8. -9. klases skolēni varēja noskatīties latviešu jaunāko filmu “Janvāris”. Filmas sižets veidots par  barikāžu laika periodu. Filmā var redzēt, kā padomju varas brukšana Latvijai sniedz iespēju iekļūt uz starptautiskajā kino pasaulē. Stāstu izdzīvo, kāds jaunietis – topošais video operators. Filmā skolēni varēja redzēt un analizēt dažādas dzīves situācijas un vērtības kā  – mīlestība, naids, cerība, patrotisms utt.
Pēc filmas noskatīšanās skolēni dālijās savos iespaidos rakstot savas pārdomas par filmu un galvenajām atziņām par šo laika posmu. Skolēniem tuva bija mīlestības tēma. Daļa skolēnu patiesi juta līdzi Annai un Jazim. Ļoti spilgti un patiesi atspoguļotas tautas alkas pēc brīvības.

Skolēni gan vēstures, gan literatūras mācību stundās dalijās savos iespaidos par filmu un meklēja skaidrojumi filmas ainām, kuras līdz galam neizdevās izprast! Liels prieks, kā arī mūsu skolas skolēni varēja noskatīties filmu tieši tajā dienā, kad bija filmas pirmizrāde Latvijā.