20.10.2023. Karjeras izglītība

Mācību nedēļā no 16. līdz 20. oktobrim Garozas pamatskolā aktīvi norisinājās Karjeras nedēļas pasākumi, kuru jau vienpadsmito reizi organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar izglītības iestāžu karjeras speciālistiem. Šī gada Karjeras nedēļas tematika bija “Tavs prasmju portfelis”, daudzveidīgi aktualizējot dažādu prasmju nozīmi personīgajā un profesionālajā attīstībā.

Katrā no Karjeras nedēļas tematiskajām dienām skolēni varēja attīstīt dzīvē noderīgas prasmes – lifta runu, prezentācijas un diskusiju prasmes, datorprasmes un radošās prasmes.

Pirmdien uzmanības lokā bija vispārīgās jeb caurviju prasmes, otrdien skolēni izzināja savas personīgās prasmes un modelēja nākotnes vīzijas, trešdien jaunieši varēja pārbaudīt savas prasmes IT jomā, savukārt ceturtdien – iepazīt profesionālās prasmes, ko sagaida darba devēji.

Lai konkurētu mūsdienu darba tirgū, ir svarīgi attīstīt un uzlabot šīs prasmes. Tas var ietvert darba pieredzi, apmācību, seminārus un arī pašmācību. Lielākā daļa darba devēju cenšas atrast kandidātus, kuriem ir šīs vērtīgās prasmes, un tāpēc jauniešiem ir jāstrādā, lai tās pastāvīgi pilnveidotu un pielāgotu savai konkrētajai karjeras attīstībai.

Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram jaunietim bija iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols. Aktīvākos dalībniekus priecēja Atzinības raksti un saldas, veselīgās balvas.

Solvita Cukere, Karjeras izglītības speciāliste

 

Galerija