30.03.2024. Erasmus +

No 17.04. – 22.04.Garozas pamatskolas 2 pedagogi apmeklēja Polijas “Montessori Farm School”  Bialkā Eramus + projekta ietvaros, kur apguva Montessori metodiku, lai izprastu, kā strādāt ar skolēniem vecumposmā no 12 – 18 gadiem pēc Montesssori metodikas principiem un veidot sadarbību ar citām projekta dalībvalstīm – daloties pieredzē un plānojot kopīgas aktivitātes, lai realizētu projekta plānotos uzdevumus.

Pasākuma laikā no katras dalībvalsts – Vācijas, Norvēģijas, Polijas, Čehijas un Latvijas – 2 pedagogi piedalījās nodarbībās par Montesori metodikas principiem un to ieviešanu skolas darbā. Nodarbību laikā bija iespēja iegūt lielāku izpratni par vecumposma īpatnībām un praktiskajām darbībām, kas katram skolēnam ir nepieciešama, lai pilnvērtīgi attīstītos gan fiziski, gan garīgi. Katrai dienai bija savs dienas režīms, kurā pedagogiem bija jāiesaistās un jābūt skolēna lomā, lai izjustu, kā labāk un profesionālāk darboties ar skolēniem. Pedagogi varēja iesaistīties ēst gatavošanā, dārzkopībā, biškopībā un lopkopībā. Noslēgumā, katrs valsts pārstāvji, prezentēja savu ideju, kā realizēt Montesori principus savā izglītības iestādē. Pasākuma laikā pedagogi  guva vērtīgas atziņas par to, cik svarīgi ir sasaistīt mācību saturu ar praktiskām nodarbībām, kurās skolēns izprot vajadzību pēc zināšanām.

Pēc pavadītās nedēļas “Montessori Farm School” pedagogi guva vairākas atziņas:

Montessori metodika ir atbilstoša mūsdienu Latvijas izglītības programmas redzējumam – attīstīt skolēnu praktiskās prasmes un pašvadītu mācīšanos, kurā pedagogs ir konsultants.

Projekta piedāvātās metodes atbilst Garozas pamatskolas vērtībām – vide, tu – personība un kopiena, kas dod iespēju skolēniem vairāk izprast vērtību nozīmi mūsu skolā.

Svarīgi skolēnam ir attīstīties pēc iespējas daudzpusīgāk – piedāvājot dažādas iespējas un situācijas ( teorētiskās un praktiskās prasmes), lai nākotnē būtu prasmes būt elastīgiem, zinošiem un atvērtiem dažādiem dzīves izaicinājumiem.

Svarīgi skolēnam piedāvāt mācību saturu, kurā viņš pats saredz sasniedzamo rezultātu un plāno soļus, kā līdz tam nonākt.

Pedagogiem ir vēlams piedalīties starptautiskos projektos, lai gūtu pieredzi un atziņas savas profesionalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai.

Jau jūnijā Garozas pamatskolas skolēni kopā ar pedagogiem dosies un “Montessori Farm School”, lai pieredzētu, cik nozīmīgi ir apgūt praktiskās prasmes, uzlabotu valodas prasmes un paplašinātu savu redzes loku!

Galerija