Stundu laiki

Stundu laiki 1.-4. klasei

Zvanu dzirdēsi uz pirmo stundu un uz pusdienām, plāno savu laiku!

Mācību stunda Laik no Laiks līdzi Pusdienu starpbrīdis vai īpaša piezīme
0. stunda
1. stunda 8.30 9.10
2. stunda 9.20 10.00
3. stunda 10.10 10.50
4. stunda 11.00 11.40 Pusdienas 1.-4.klase
5. stunda 12.00 12.40
6. stunda 13.00 13.40
7. stunda 13.50 14.30
8. stunda 14.35 15.15

Stundu laiki 5.-9. klasei

Mācību stunda Laik no Laiks līdzi Pusdienu starpbrīdis vai īpaša piezīme
0. stunda
1. stunda 8.30 9.10
2. stunda 9.20 10.00
3. stunda 10.10 10.50
4. stunda 11.00 11.40
5. stunda 12.00 12.40 Pusdienas 5.-9.klase
6. stunda 13.00 13.40
7. stunda 13.50 14.30
8. stunda 14.35 15.15