Ēdināšana

Ēdienkarte skolas ēdnīcā  un e-klasē.

1.-4. klasei.pdf

5.-9. klasei.pdf

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Uzņēmums:
Telefons:
E-pasts:
PVN reģ.nr.:
Norēķinu konts: AS SEB banka

Samaksas kārtība par ēdināšanu

1.Samaksas noteikumi:

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu.
Valsts un pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.- 4.klasei;
Vecāki maksā:
Pusdienas 5.- 9.klasei cena- 1,36 EUR;

2. Apmaksas kārtība vecākiem:

Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:
– Skolas nosaukums
– Bērna vārds un uzvārds
– Klase, kurā mācās
– Maksājuma periods (piemēram: 16.09. līdz 30.09.2020.- 11 dienas)