Skolas padome

Kas ir skolas padome?

Skolas padome sadarbībā ar skolas vadību risina dažādus aktuālus jautājumus.

Padome iesaistās dažādu jautājumu risināšanā ko ierosina vecāki, skolēni un pedagogi.

Padome piedalās dažādu pasākumu rīkošanā un atbalstīšanā.

Sapulces notiek divas reizes semestrī.

Kā pievienoties padomē?

Skolas padomē var pieteikties darboties jebkurš vecāks, vēlams, lai būtu pārstāvētas dažādu klašu grupas un pirmsskola.

Lai pieteiktos darbam padomei nepieciešams sazināties ar padomes priekšsēdētāju vai skolas direktori.

Padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

Skolas domes priekšsēdētāja – Dace Jurgina

Agris Gaidlazda 2., 5. klases skolēnu vecāks

Liene Jurgina 4.klases skolnieces vecāks

Kurts Melnis 1. kases skolnieces vecāks

Ilvija Džordža 1. klases skolnieka vecāks

Kristīne Putniņa 3.,6.klases skolēnu vecāki

Juris Krivenoks skolēnu domes prezidente

Eva Čata pedagogs

Dina Štelmahere pedagogs

Arnita Grīnvalde pedagogs

Padomes reglaments

Garozas_psk_vecaku_padomes_plans_2023_2024