Skolas padome

Kas ir skolas padome?

Skolas padome sadarbībā ar skolas vadību risina dažādus aktuālus jautājumus.

Padome iesaistās dažādu jautājumu risināšanā ko ierosina vecāki, skolēni un pedagogi.

Padome piedalās dažādu pasākumu rīkošanā un atbalstīšanā.

Sapulces notiek divas reizes semestrī.

Kā pievienoties padomē?

Skolas padomē var pieteikties darboties jebkurš vecāks, vēlams, lai būtu pārstāvētas dažādu klašu grupas un pirmsskola.

Lai pieteiktos darbam padomei nepieciešams sazināties ar padomes priekšsēdētāju vai skolas direktori.

Padomes sastāvs 2021./2022.m.g.

Skolas domes priekšsēdētāja – Dace Jurgina

Andra Vecmane 8.klases skolēna vecāks

Maruta Incinberga 2., 4.klases skolēnu vecāks

Agris Gaidlazda 3.,7. klases skolēnu vecāks

Estere Elizabete Ernstsone skolēnu domes prezidente

Anda Jēkabsone pedagogs

Dina Štelmahere pedagogs

Padomes reglaments

Skolas padomes darba plāns 2020./2021.m.g.