Bibliotēka

Bibliotēka atrodas 3. stāvā

Skolas bibliotēka ir atvērta katru darba dienu.

  • Skolas bibliotēka strādā katru darba dienu, apkalpo skolēnus, skolas darbiniekus, sadarbojas ar citu skolu bibliotēkām un arī ar Jelgavas pilsētas bibliotēku. Bibliotēka nodrošina skolēnus ar visām nepieciešamām mācību grāmatām, uzziņu literatūru, daiļliteratūru, bērnu un jauniešu žurnāliem.
  • Skolotājiem ir nodrošināta literatūra metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, ieskaitot elektroniskos žurnālus “Skolas vārds”, “Pirmsskolā”, “Izglītība un Kultūra” un “Aktuālās izglītības ziņas “.
  • Skolotājiem ir iespējas vadīt mācību stundas skolas bibliotēkā.
  • Tiek rīkotas bibliotekārās stundas sākumskolas klasēm.
  • Bibliotēkā pēc stundām var atpūsties, lasīt grāmatas, žurnālus un gatavoties stundām.

Kontaktpersonas

Bibliotekāre, dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija, klases audzinātāja 8.klasei

Bibliotekāre, dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija, klases audzinātāja 8.klasei

Solveiga Helviga

No katra jāprasa tas, ko tas spēj pildīt. Autoritāte balstās uz saprātu. Antuāns de Sent-Ekziperī