Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

  • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas ietvaros:

  • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība,
  • veicināta izglītojamo labbūtība,
  • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.