Teteles pamatskolas skolēnu pašpārvaldes sadraudzība ar Garozas pamatskolas skolēnu domi

08.12.2022. – 08.12.2022.