Supervīzija pedagogiem “Psihoemocionāla atbalsta programmas – supervīzija pedagogiem Covid – 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – ietvaros”

03.12.2021. – 03.12.2021.