Skolēnu pašpārvalžu veibinārs “Kā pieņemt savas un citu emocijas, bet nepazust tajās”