Skolas noslēguma diena

31.05.2021. – 31.05.2021.

09:30

Plkst. 9.30 ārā klases stunda 1. – 4. klase.

Plkst. 11.00 āra klases stunda 5. – 9. klase.