Radošās darbnīcas

02.09.2021. – 02.09.2021.

09:30

Klašu telpas

Radošās darbnīcas

Tēma – SKOLAS VĒRTĪBAS

VIDE, ES – PERSONĪBA, KOPIENA

Autobuss plkst. 11:30