01.04.2022. – 31.05.2022.

Projekta gala produkts: Interaktīvs ceļvedis “Mežainis”

Projekta mērķis: Aktualizēt mežu kā Latvijas vislielāko bagātību. Iepazīstot to, apzinot tā veltes, krāsas, iemītniekus, skaņas, meža leksiku dažādās valodās. Sadarbojoties ar partneru skolu skolēniem, izveidot interaktīvu meža ceļvedi “Mežainis”.

Skolēnu vecums: pirmsskolas un 1.-9. klašu skolēni

Projekta partneri: Vilces pamatskola, Garozas pamatskola, Kalnciema vidusskola, PII Mārīte