Miķeļdienas dārzeņu un ziedu izstāde

26.09.2022. – 30.09.2022.