11.10.2021. – 15.10.2021.

Karjeras nedēļas mērķi ir :

– Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās,

– veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā,

– sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā

1.Aktivitātes bērniem no 1.-6.klases:

Šo VIAA nesagatavo, taču iesakām izmēģināt tiešsaistes spēli, ko izveidojis VIAA

https://www.viaa.gov.lv/lv/speles

 

2.Aktivitātes jauniešiem no 7.-12.klases:

šeit piedāvā vairākus variantus:

– 11. oktobrī plkst. 19:00 tiešsaistē @TavaiKarjerai  online diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”

– 12. oktobrī plkst. 14:00 tiešsaistē @TavaiKarjerai jauniešu diskusija “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē,

– visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu Learn IT ekspertu vadībā,

– no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi var piedalīties hakatonā.

 

Informāciju sagatavojusi – Solvita Cukure