Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei

03.03.2022. – 03.03.2022.