3. un 7.klases vecāku sapulces – datumi tiks precizēti