Speciālās pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Programmas kods: 01015611

Licences nr.: V-7875

Licences datums: 02.04.2015.