Žurnālistikas pulciņš

Skolotājs: Solvita Cukure

Klašu grupa: 4. - 9. klase