Dators un viedierīces

Skolotājs: Mārīte Valetere

Klašu grupa: 1. - 3. klase