Foto, kino, video un animācijas pulciņš

Skolotājs: Mārīte Valtere

Klašu grupa: 5.-9.klase