Biznesa skoliņa

Skolotājs: Laura Adriana Indriksone

Klašu grupa: 5.-9.klase