Ansamblis

Skolotājs: Māra Ansonska

Klašu grupa: 1. - 4. klase