09.12.2021.

Skolēni ziemas brīvlaiku gaida ar baltu sniegu un dāvanām zem eglītes

 

Garozas pamatskolā ar skaisti sakoptu vidi un apkārtni sagaidīta pirmā Advente. Pēc mēneša – Ziemassvētkos noslēgsies arī pirmais mācību semestris, kas skolā aizvadīts radošā mācību procesā. Izvērtējot aizvadīto gadu, visi kopā esam kļuvuši gudrāki, ekoloģiskāk un globālāk domājoši. Savai izskaņai tuvojas dažādu izaicinājumu un pārbaudījumu piepildīts gads, kas atklājis skolas kolektīva radošumu, garīgo spēku un saliedētību.

 

 Skolēni dalās sajūtās par skolas dzīvi:

 

Aleksandra Vingre, 5.kl.: ”Man skolā patīk, ka skolā ir foršas sporta aktivitātes jaunajā sporta laukumā. Es uzskatu, ka tas ir interesanti un attīstoši. Sports stiprina veselību un imunitāti. Man patīk skolā organizētie pasākumi, piemēram, Ziemassvētku vakars.”

 

Evelīna Vēvere 5.kl.: ”Skolā ir labestīgi un zinoši pedagogi, kuri cenšas mūs ieinteresēt savā mācību priekšmetā. Mācību stundās ir interesanti jaunumi, izmantojam modernās tehmoloģijas, mācāmies strādāt Zoom izstabās un grupās. Mācamies przentēt savus darbus.”

 

Amanda Žaka, 5.kl.: „Patīk darboties „ECO Garden” nodarbībās, kur mēs siltumnīcā audzējām tomātus, novācām kartupeļus un ķirbjus. Pēc tam tos paši sagatavojām ziemai.”

 

Maikls Pempers 5.kl.: ”Šogad man patīk, ka agri ir atnakusi ziema un uzsnidzis sniegs. Es gaidu, ka būs Ziemassvētki un es varēšu našķoties ar saldumiem, saņemt dāvanas un iet ar ragavām uz Ozolnieku kalnu. Skolā man vislabāk padodas sports un patīk rīkotās sacensības un futbols.”

 

Juris Krivenoks 5.kl.: ”Šogad skolā man sāk labāk padoties krievu valodas apguve, jo skolotāja un mamma labi izskaidro man valodu. Interesējos par žurnālistiku un darbojos skolēnu domē, veidojot pasākumus. Latvijas dzimšanas dienā katrs varēja uzrakstīt novēlējumu savai Dzimtenei.”

 

Kitija Valtere 5.kl.: ”Man ir prieks, ka atkal varam satikties skolā, varam rīkot pasākumus un apmeklēt interešu pulciņus. Es darbojos žurnālistikas un gidu pulciņos. Gidu nodarbībās izzinām sava novada vēsturi, dažādu ēku un vietu tapšanu. Kā gidi mēs mācāmies prezentēt savu skolu, tās vēsturi un izaugsmi. Ziemassvētkos vēlos sagaidīt vairāk prieka no līdzcilvēkiem, cept piparkūkas un rotāt eglīti. Man patīk iepriecināt citus ar pašas gatavotiem našķiem.”

 

Daniels Cipulis 5.kl.: ”Es mīlu krievu valodu un arī mājās mācos sarunāties krieviski, jo uzskatu, ka svešvalodas zināt ir svarīgi. Ikdienā patīk sporta nodarbības, īpaši mest bumbu grozā. Brīvdienās sekoju NBA apskatam un Kristapa Porziņģa spēlēm ASV. Man interesē internetā meklēt jaunas idejas zīmējumiem, Youtube skatos video par izaicinājumiem, piemēram, diennakts nakšņošanu mežā u.c. Kopā ar klasesbiedriem vēlētos izveidot Ziemassvētku video klipu.”

 

Ziemassvētku gaidīšanas laika neatņemama sastāvdaļa ir Adventes vainags. Tradicionāli tas tiek veidots apļa formā, izmantojot priežu vai egļu zarus, jo tie simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Sava nozīme ir arī Adventes vainaga četrām svecēm, kas simbolizē gaismas nākšanai tumsā. Ziemassvētku skolas audzēkņi sagaidīs ar četrām Adventes labo darbu nedēļām, kad paši izdomās un paveiks labus darbiņus savai ģimenei un līdzcilvēku priekam.

Pēc stundām, svaigā gaisā gaidot skolas autobusu jaunieši priecājas par sniegu un jautri pikojas.

Lai brīvlaikā mūs priecē sniega baltums, veselīgas pastaigas dabā un ģimeniski Ziemassvētki!

Žurnālistikas pulciņa dalībnieki