30.12.2022. Audzināšanas darbs

No 19.12. – 23.12. Garozas pamatskolā viss skolas kolektīvs gatavojās un svinēja Ziemassvētkus!

9.klase ar dažiem atbalstītājiem no 8.klases – rūpējās par zāles dekorēšanu. Pulciņu skolotāji kopā ar saviem pulciņu dalībniekiem, gatavojās svētku koncertam. Skolēnu dome izveidoja svētku pastu, vēlmju tirdziņu un Adventes kalendāru! Katrs klases kolektīvs dekorēja savu klašu telpu. Kopā ar pirmsskolas grupiņām veidojām mākslas darbu izstādi “Ziema klāt”. Skolas bibliotēkā skolēni varēja lasīt īpaši veidotu Ziemassvētku grāmatu izstādi. Skolēni mājturības stundās apguva puzuru veidošanas pamatus. Vecāku padome sagatavoja vecāko klašu skolēniem paciņas. Ziemassvētku svinību laikā darbojas SMU tirdziņš, kur skolēni iepazīstināja gan skolotājus, gan skolēnus, gan arī vecākus ar savu produkciju! Svētku pasākumā  darbojās vecāku padomes veidota laimes aka. Skolēnu dome vadīja Ziemassvētku diskotēku. Un kā jau katru gadu, skolēni tika apbalvoti par labām sekmēm. Lielākais lepnums ir Karoga balvas ieguvēji: Paula Vecmane – 9. klase, Samanta Marta Gintere 4.klase, Daniela Iesalniece 5.klase, Laura Gaidlazda 4.klase un skolas direktores balva tika pasniegta Jurim Krivenokam 6.klase. Neatņemama tradīcija skolā ir Svētrīts, kurā šogad mūsu īpašais viesies bija Valters Siksna – Jelgavas novada jaunatnes lietu speciālists. Svētrīta laikā pārrunājām svētku tradīcijas un kopā ar pirmsskolas grupiņām dziedājām svētku dziesmas.

Ziemassvētki mūsu skolā ir viens no gadītākajiem notikumiem, jo lepojamies ar savām daudzajām tradīcijām, ko varējam atkal piedzīvot visi kopā!

Galerija